Waterbody Name: 
Dias, Lake
County: 
Volusia
Acres: 
711