Waterbody Name: 
Eagle Lake
County: 
Polk
Acres: 
651