Waterbody Name: 
Eva Lake
County: 
Polk
Acres: 
176