Waterbody Name: 
Gibson, Lake
County: 
Polk
Acres: 
474