Waterbody Name: 
Gleason, Lake
County: 
Volusia
Acres: 
91