Waterbody Name: 
Hamilton, Lake
County: 
Polk
Acres: 
2126