Waterbody Name: 
Lena, Lake
County: 
Polk
Acres: 
207