Waterbody Name: 
Little Lake Hamilton
County: 
Polk
Acres: 
367