Waterbody Name: 
Mattie, Lake
County: 
Polk
Acres: 
1078