Waterbody Name: 
Middle Lake Hamilton
County: 
Polk
Acres: 
106