Waterbody Name: 
Mirror, Lake
County: 
Polk
Acres: 
123