Waterbody Name: 
Otis Lake
County: 
Polk
Acres: 
144