Waterbody Name: 
South Lake Talmadge
County: 
Volusia
Acres: 
60