Waterbody Name: 
Spring Garden Lake
County: 
Volusia
Acres: 
521