Waterbody Name: 
Thomas, Lake
County: 
Polk
Acres: 
73